I en allt mer komplex kapital- och värdepappersmarknad erbjuder Kjellander & Ramel rådgivningstjänster där Din verksamhet kan dra nytta av konsulternas djupa kunskap och långa praktiska erfarenhet inom fond- och värdepappersjuridik, compliance, etik, regelverk och finansiella tillståndsfrågor.

Detta, tillsammans med konsulternas professionalism och snabbhet, innebär en unik fördel för Dig som uppdragsgivare.

Företaget

Vi är din rådgivare inom fond- och värdepappersjuridik, compliance, etik, regelverk och finansiella tillståndsfrågor. Lär känna oss ytterligare i vår företagspresentation.

Tjänster

Kjellander & Ramel erbjuder konsulttjänster innefattande bl.a. rådgivning och utbildning i fond- och värdepappersjuridik, compliance, etik, regelverk och finansiella tillståndsfrågor.

Vi vänder oss till såväl tillståndspliktiga som icke tillståndspliktiga verksamheter på kapital- och värdepappersmarknaden.

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är företrädesvis verksamheter på kapital- och värdepappersmarknaden, exempelvis:

  • banker
  • värdepappersbolag
  • fondbolag
  • AIF-förvaltare
  • börser och marknadsplatser
  • private equity-/riskkapitalbolag
  • stiftelser