Efter mer än 30 års gemensam erfarenhet bl.a. som anställda bolagsjurister och compliance-ansvariga vid flera värdepappersinstitut, beslutade vi oss för att starta egen konsultverksamhet den 1 september 2006.

Åsa Kjellander

Åsa KjellanderTidigare bolagsjurist och compliance-ansvarig på Enskilda Securities AB/SEB 1999-2006. Dessförinnan praktiserande advokat med specialinriktning på bank- och finans- samt värdepappersjuridik 1993-1999.

Anlitad som föreläsare inom compliance-området, både i Sverige och internationellt, samt som lärare inom ramen för Swedsec:s licensieringstester.

Deltagare i marknadsreferensgrupper i bl.a. Svenska Fondhandlareföreningens och Fondbolagens Förenings regi avseende t.ex. marknadsmissbruksdirektivet, MiFID I och II, UCITS IV och AIMF-direktivet.

Medförfattare till boken "Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, 2015".

Styrelseledamot i Avanza Fonder AB och Nordic Growth Market NGM AB.

Åsa Kjellander
Kjellander & Ramel
asa@kjellanderramel.se
Riddargatan 12 A, 2tr
114 35 Stockholm
0707 725 722

 

Anna Ramel

Anna RamelTidigare chefsjurist, bolagsjurist och compliance-ansvarig på UBS (tidigare SBC Warburg), Alfred Berg Fondkommission AB, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB samt ABG Sundal Collier AB 1996-2006.

Anlitad som föreläsare inom compliance-området och lärare inom ramen för SwedSec:s licensieringstester.

Deltagare i marknadsreferensgrupper i bl.a. Svenska Fondhandlareföreningens och Fondbolagens Förenings regi avseende t.ex. Takeover-direktivet, MiFID I och II, UCITS IV och AIFM-direktivet.

Styrelseledamot i Catella AB, Erik Penser Bank AB, Nordea Asset Management Holding AB och Nordea Investment Management AB.

Ledamot i NGM-börsens disciplinnämnd.

Anna Ramel
Kjellander & Ramel
anna@kjellanderramel.se
Riddargatan 12 A, 2tr
114 35 Stockholm
0707 725 720