Uppdragsgivare

Kjellander & Ramels uppdragsgivare är företrädesvis företag verksamma på kapital- och värdepappersmarknaden, exempelvis banker, värdepappersbolag, fondbolag, AIF-förvaltare, börser och marknadsplatser, private equity-/riskkapitalbolag samt stiftelser.

kunder.jpgBland våra uppdragsgivare genom åren kan bl.a. nämnas: