Kjellander & Ramel erbjuder konsulttjänster till verksamheter på kapital- och värdepappersmarknaden, exempelvis banker, värdepappersbolag, fondbolag, AIF-förvaltare, börser och marknadsplatser, private equity-/riskkapitalbolag samt stiftelser.

TjänsterDe tjänster som företaget erbjuder innefattar bl.a:

  • rådgivning inom fond- och värdepappersjuridik, compliance, etik, regelverk och finansiella ståndsfrågor
  • ansökningar om verksamhets- och andra tillstånd, registreringar och anmälningar samt andra kontakter med Finansinspektionen, marknadsplatser etc
  • outsourcing av funktionen för regelefterlevnad (compliance) och klagomålsansvarig
  • utbildning inom områdena compliance, regelverk och etik
  • utarbetande av interna regler i form av policies, instruktioner och riktlinjer
  • implementering av nya lagar och andra regelverk i affärsverksamheten
  • andra typer av projektuppdrag inom verksamhetsområdet

Kjellander & Ramel erbjuder sina tjänster såväl i form av fasta, löpande uppdrag som i form av kortare eller längre projekt.